Schemat dla GraphQL, Sequelize, PostgreSQL na Node

Blog

W tym artykule przyjrzymy się aplikacji NodeJS dostarczanej z integracją GraphQL i Sequelize połączonych z PostgreSQL w celu połączenia znormalizowanych, relacyjnych danych (w licznościach 1-n, m-n) z reprezentacjami danych opartymi na dokumentach. Przedstawię przykładowe zapytania GraphQL tylko do odczytu i pokażę, jak są tłumaczone na efektywne instrukcje SQL za pomocą Object Relational Mapper Sequelize.Dla szybkiego rozpoczęcia, ten artykuł zawiera działający przykład na tym repozytorium GH.

Konfiguracja projektu

  • sklonuj graphql-sequelize-pg projekt :
  • git klon ** https://github.com/thomasreinecke/graphql-sequelize-pg.git - projekt zostanie sklonowany do Twojego ROJECT_HOME** katalog
  • na PROJECT_HOME uruchom |__+_| zainstalować zależności węzła
  • zainstaluj serwer bazy danych PostgreSQL, upewnij się, że jest uruchomiony i dostępny (w tym samouczku nie zajmiemy się tym tematem, jednak w sieci znajdziesz mnóstwo zasobów)
  • na PROJECT_HOME edytuj .env plik i zastosuj ustawienia bazy danych
yarn

#nodejs #sequelize #graphqlitnext.io

Schemat dla GraphQL, Sequelize, PostgreSQL na Node

W tym artykule przyjrzymy się schematowi dla GraphQL, Sequelize, PostgreSQL on Node. Aplikacja NodeJS z integracją GraphQL i Sequelize połączona z PostgreSQL w celu połączenia znormalizowanych, relacyjnych danych (w liczności 1-n, m-n) z reprezentacjami danych opartymi na dokumentach.